EKO

Vermikompostování

 

Letos se recyklační služby na festivalu rozšíří o kompostování organických zbytků. Již samozřejmostí je třídění plastů, papíru a bude zde rovněž kontejner na sklo.
Abychom předešli přeplněným košům s plastovými kelímky, bude ke každému prodanému kelímku piva připočítána recyklační záloha 2Kč. Při odevzdání kelímku na označeném sběrném místě bude tato záloha vrácena.

 

 

 

V rámci prostoru festivalu budou na 20 recyklačních místech rozmístněny obruče se žlutými, modrými a černými pytli pro sběr plastů, papíru a směsného odpadu. U hlavního recyklačního místa a stánku pro zpětný odběr kelímků bude umístěn zateplený otočný kompostér JORA, do kterého se budou svážet organické zbytky  ze sběrných nádob a od stánkařů. Každý stánkař, který bude mít zájem zapojit se do kompostování, obdrží od společnosti HBABio zapůjčený koš a papírový sáček. Výměnou za plný sáček vždy obdrží sáček prázdný. Sáčky s organickými zbytky budou sváženy nákladní tříkolkou společně s dalšími odpady k recyklaci do sběrných míst. MMM2014 se tak partnersky zapojuje do projektu Kompostuj.cz. Vedle skla bude na havním recyklačním místě možné odevzdat také tetrapaky, hliníkové plechovky a baterie.


Věříme, že nás podpoříte.

 

 


Newsletter captcha