EKO

Environmentální kodex demonstrace PLA kelímky Vermikompostování

 

Letos, stejně jako loni, se o environmentální aspekt demonstrace postará o.s. Ekodomov, pražská ekologická nezisková organizace. Naší společnou snahou bude nejenom zabezpečit čistý prostor během a po ukončení akce, ale formou osvěty a soutěží zapojit do ekologizace samotné účastníky již v průběhu samotného konání.

 

 

 

Každý z nás by měl být zodpovědný za odpad, který vyprodukuje svou spotřebou - konzumem a každý by ho ho měl umět správně likvidovat.

Třídění odpadu je naprostou samozřejmostí dnešního projevu lidí k přírodě.

Je na nás v jakém prostředí chceme žít a do jak velké míry se chceme zapojit k ochraně svého životního prostředí. Výběrem produktů, které spotřebováváme, dokáže snížit produkci odpadu a také jejich druhotnou využitelnost. Nejjednodušší cestou je netvořit žádný odpad, případně ho minimalizovat jak nám to podmínky dovolují.

Na festivalu budeme mít možnost třídit sklo, plasty, PET lahve, tetrapaky, papír, hliníkové plechovky, použité baterie a také bioodpad. Pro hodně zvědavé účastníky v oblasti nakládání s odpady a k ekologii obecně poslouží i 2 stánky s ekologickým poradenstvím.

Stánky budou určené také k výkupu pivních kelímků zakoupených v areálu festivalu v hodnotě 2 Kč. Kelímky budou opět jako po minulé ročníky z kompostovatelného materiálu, tzv. PLA, které mají nižší uhlíkovou stopu než klasické z plastu. Jelikož PLA materiál je na bázi přírodního škrobu, říká se mu také bio-plast. Tyto kelímky mají kromě vlastnosti poměrně rychlého rozkladu v prostředí kompostu i další energetické využití. Toho docílíme pokud je po festivalu necháme nejdříve rozdrtit, pomlít a posléze v bioplynové stanici spálit.


Věříme, že nás podpoříte.

 

 


Newsletter captcha